305. smečka vlčat a roj světlušek Jsme skautský oddíl pro kluky a holky od šesti do jedenácti let.

Něco ze Skautských znalostí

Vlčci

Vlčci, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek vlčácké výchovy.

Odznaky vlčků mají tvar rovnoramenného trojúhelníka. Vlčky nosí vlčata na nejhornější části pravého rukávu. Vždy základnou nahoru. Přestože žádné vlče nezíská za 4 roky ve smečce všechny vlčky, bude mít tak jako tak vlčky různých barevných skupin. Jejich uspořádání na rukávu není vázáno předpisy, jen vlčci bílé barvy jsou vždy nejvýše. Ostatní se našijí tak, aby dávaly hezký vzhled.

Morseovka

Morseovka jsou to značky, které vyjadřují písmena. Každá značka má k sobě pomocné slovo pro snazší zapamatování. Pomocná slova počtem a délkou svých slabik a samohlásek hned připomenou, jak v morseovce písmeno vypadá. Tak například písmeno A má pomocné slovo A-kát. „A" je krátké, čili morseovková tečka, „kát" je dlouhé, čili čárka. Písmeno A se tedy v morseovce píše „. -" . Písmeno B má pomocné slovo blý-ska-vi-ce, B se tedy píše „- . . ." . Když některé písmeno zapomeneme nebo si v něm nejsme jistí, jeho pomocné slovo nám ihned pomůže.

Poznámka:
Tvůrcem Morseovy abecedy je Američan Samuel Morse (1791 - 1872). První vysílání se uskutečnilo roku 1887.
Text převzat z www.orion91.cz

PísmenoZnakPomocné slovo
A. --akát
B-- . . .blýskavice
C-- . -- .cílovníci
D-- . .Dálava
E.erb
F. . -- .Filipíny
G-- -- .Grónská zem
H. . . .hrachovina
CH-- -- -- --chvátá k nám sám
I. .ibis
J. -- -- --jasmín bílý
K-- . --krákorá
L. -- . .lupíneček
M-- --mává
N-- .nástup
O-- -- --ó náš pán
P. -- -- .papírníci
Q-- -- . --kvílí orkán
R. -- .rarášek
S. . .sobota
T--trám
U. . --učený
V. . . --vyučený
W. -- --wagón klád
X-- . . --Xénokratés
Y-- . -- --Ýgar mává
Z-- -- . .známá žena
ČísloZnak
0-- -- -- -- --
1. -- -- -- --
2. . -- -- --
3. . . -- --
4. . . . --
5. . . . .
6-- . . . .
7-- -- . . .
8-- -- -- . .
9-- -- -- -- .
  
Začátek (konec) vysílání-- . -- . -- . -- .
Chyba. . . . . . . . .

Pochodové značky

Jinak se jim říká značky pro stopaře. Užívají se už velmi dlouho. Skládají se z větviček nebo kamínků, rýsují se také ostrým předmětem na zemi. Nikdy se nemalují ani nevyřezávají na stěny domů nebo na ploty a stromy.
Text převzat z knihy Zálesácký rok.

Pro pochodové značky platí i jiná pravidla. Značka by měla být kontrastní s povrchem. Tzn. používáme-li k vytváření značek větývky, měly by být pokud možno rovné. V přírodě se vyskytuje málo pravidelných geometrických obrazců. A skládáme-li šipku z přímkovitých větví, oko ji snáze zaregistruje...
Existuje mnoho obměn pochodových značek, zrovna tak existuje více více víznamů pro některé pochodové značky. V naší smečce používáme tyto:

začátek značenízačátek značení jdi podle značeníjdi podle značení
jdi tímto směremjdi tímto směrem dopis 4 kroky ve směru...dopis 4 kroky ve směru...
odboč vpravo (vlevo)odboč vpravo (vlevo) směr táborsměr tábor
rozděl se (v poměru 3:2)rozděl se (v poměru 3:2) směr vesnicesměr vesnice
pospěš sipospěš si tudy nechoďtudy nechoď
běž velmi rychleběž velmi rychle pozor, nebezpečí!pozor, nebezpečí!
pozor překážkapozor překážka konec značeníkonec značení

Mapové značky

Asi si říkáte, k čemu je dobré znát mapové značky, když jsou uvedeny na zadní straně každé mapy. Ano, uvedeny opravdu jsou, ale na straně ZADNÍ. Máme-li tedy něco zjistit o okolí z mapy, budeme jí otáčet doslova stokrát, abychom se podívali co vlastně ta či ona značka znamená. Je pochopitelné, že se nebudeme "biflovat" mračna různých značek naspaměť, ale znát pár základních není od věci. Ty ostatní si cestu do hlavy postupně najdou sami.

hrad, zámek, tvrzhrad, zámek, tvrz horská služba, první pomochorská služba, první pomoc
zřícenina hraduzřícenina hradu zdravotní středisko, nemocnicezdravotní středisko, nemocnice
kostelkostel poštapošta
kaplekaple čerpací stanicečerpací stanice
hradištěhradiště parkovištěparkoviště
tvrzištětvrziště ubytovnaubytovna
muzeum, galeriemuzeum, galerie hotel, horská boudahotel, horská bouda
všeobecně kulturně pozoruhodné místovšeobecně kulturně pozoruhodné místo restauracerestaurace
křížkříž hájovnahájovna
význačný stromvýznačný strom tábořištětábořiště
rozhledrozhled koupalištěkoupaliště
rozhledna, věžrozhledna, věž léčebné lázněléčebné lázně
jeskynějeskyně minerální pramen
kamenolom minerální pramenpramen, studánka
železniční zastávkaželezniční zastávka nádražínádraží
autobusová zaastávkaautobusová zaastávka propastpropast
visutá kabinová lanovkavisutá kabinová lanovka výškový bodvýškový bod

Turistické značky

Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10 x 10 cm. V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na šipku. Pro místní trasy je někdy použito místní značení. Na koncích značených tras najdete koncovou značku a různé krátké významové odbočky jsou značeny speciálními značkami odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky. Ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou a na dalších turisticky významných místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se dozvíte název místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

Pásová značkaPásová značka
ŠipkaŠipka
Koncová značkaKoncová značka
Odbočka k vrcholu nebo vyhlídceOdbočka k vrcholu nebo vyhlídce
Odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektuOdbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu
Odbočka ke studánce nebo pramenuOdbočka ke studánce nebo pramenu
Odbočka k jinému zajímavému objektuOdbočka k jinému zajímavému objektu
Místní značkaMístní značka
Značka naučné stezkyZnačka naučné stezky
Turistická tabulkaTuristická tabulka
Turistická směrovkaTuristická směrovka

Skautsky kroj

Skautský kroj se skládá ze základních součástí: košile a šátku

Kroj je možné spojovat s doplňkovými součástmi, které nejsou upraveny řádem:
Pánské / chlapecké kalhoty, bermudy, kraťasy – doporučené jsou jednobarevné tmavé barvy.
Dámské / dívčí kalhoty, kraťasy, sukně – doporučené jsou jednobarevné tmavé barvy.
Kožený nebo kurtový opasek zelené nebo bílé barvy doplněný skautskou sponou.
Pokrývky hlavy – klobouk, baret, lodička, baseballka, bonbónek, vodácká placka, brigadýrka, klobouček.
Vodácké modrobílé pruhované tričko

Doplňkové součásti kroje lze různě vhodně kombinovat se základními a příležitostnými krojovými součástmi.

Program skautský kroj