305. smečka vlčat a roj světlušek Jsme skautský oddíl pro kluky a holky od šesti do jedenácti let.

305. smečka vlčat je od r. 2016 sloučena s 305. rojem světlušek a společně jsou součástí „Střediska Jaroslava Rady, Praha 10“. Toto středisko dále tvoří 305. oddíly skautů a skautek, 309. oddíl skautů, vlčat a světlušek a 35. klub oldskautů.

Vlčácká smečka a roj světlušek je společenství chlapců a děvčat ve věku 6 – 11 let (1. – 5. třída), po té děti přecházejí do našeho skautského oddílu (věková hranice není přesně stanovena).

Na prvním místě je pro nás, jako skauty, výchova charakteru. Snažíme se však o všestranný rozvoj dětí. V našem programu se věnujeme turistice, sportovním hrám, poznávání přírody, cvičení smyslů, úsudku, tvořivosti a také ručním pracím a činnostem výtvarným.

Činnost smečky vlčat a roje světlušek

Schůzky:

Jsou vždy v pondělí od 17:30 do 19:00 v klubovně Dětská 2462/7, Praha - 10, nedaleko stanice metra Strašnická. Vstup do klubovny je samostatným zadním vchodem ze strany ulice v Olšinách (směr od Billy).

Výpravy:

Pořádáme jednodenní i vícedenní výpravy 1x za 3 – 4 týdny, viz plán akcí

Letní tábor:

Každoročně jezdíme v létě na tábor. Je to jakési vyvrcholení celého skautského roku.

Mimořádné akce:

Například Květinový den, Mikulášské putování, rozdávání Betlémského světla apod.