305. smečka vlčat a roj světlušek Jsme skautský oddíl pro kluky a holky od šesti do jedenácti let.

Trocha z historie 305. oddílu.

305. oddíl je spjat s 35. střediskem, jehož historie sahá až do roku 1917.

Samostatný 305. oddíl vzniká v září 1946, rozdělením 350. oddílu z 35. střediska v Praze 8, Libni. První vůdce byl bratr Nibowaka - Dundáček.

 • 28.10. 1947 - přebírá vedení 305. oddílu bratr Atri - Karel Skála
 • 17.11. 1948 - Komunistická Strana Československa násilně ukončila činnost organizace Junák, klubovna byla odevzdána.
 • 1949 - 1967 - oddíl pracuje tajně pod vedením Atriho
 • 1968 březen - obnovení činnosti Junáka, vzniká 305. „Rod sovy“ a dívčí oddíl „Střepiny“
 • 1970 - opět ukončení skautingu, jediná možnost jak pokračovat v činnosti je vstup do PO SSM (Pionýrská Organizace Socialistického Svazu Mládeže). 305. chlapecký oddíl byl přejmenován na „Vlčáky“ a zároveň vstoupil do TOM (Turistický Oddíl Mládeže) a dále pokračoval ve skautské činnosti.
 • 1.9. 1977 - se stává vůdcem oddílu Berdy - Petr Beran
 • 2.12. 1989 - obnovení činnosti organizace Junák. Oddíl se dělil na:
  • 305. Vlčáci (skauti), vůdce oddílu Berdy - Petr Beran
  • 305. smečka vlčat, vůdce je Chobot - Miroslav Duška
  • 305. skautky, vůdkyní je Líba - Líba Vodičková (Borešová)
  • 305. roj světlušek, vůdkyní je Pytha - Ivana Reischigová
 • 1992 září - se stává vůdcem 305. smečky vlčat Řízek - Miroslav Bocan
 • 2016 - 305. smečka vlčat je sloučena s 305. rojem světlušek

Kromě výše uvedených vůdců, u každého oddílu průběžně pracovala řada dalších dospělých.

U 305. smečky vlčat a roje světlušek v současnosti působí Miroslav Bocan - Řízek, Lukáš Pechoušek - Napoleon, Milan Válek - Lovec, Lucie Šindelářová - Opka, Lucie Hrabalová - Brepta.

305. smečka vlčat a roj světlušek jsou součástí 35. střediska Jaroslava Rady, Praha 10 které je členem organizace Junák - český skaut, z.s.